வந்தவாசியில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தொடரும் போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வந்தவாசி இளைஞர்களின் தொடர் போராட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!