பொன்னூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்களுக்கு அழைப்பு

பொன்னூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் தொடங்க முன்னாள் மாணவர்களுக்கு அழைப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *