ஒக்கி புயல் காரணமாக வந்தவாசியில் கனமழை

ஒக்கி புயல் காரணமாக வந்தவாசியில் கனமழை பெய்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!