வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 28) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1527

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1276

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1296

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5389
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5549

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4511
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5009

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.3866
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5812

காராமணி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.3016

மிளகாய்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.96.70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!