நம்ம ஊரில் இன்று…

வந்தை வட்ட கோட்டைத்தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் குழந்தைகள் தின விழா

நாள்: 18.11.2017 சனிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு

இடம்: வீனஸ் வித்யாலயா மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி, வந்தவாசி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!