நாளை வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இலவச நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் விழா

வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இலவச நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் விழா நாளை (06.10.17) காலை 8 மணிக்கு சன்னதி தெருவில் நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!