வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 8) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1120
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1469

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1100
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1209

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1110
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1286

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4009
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4622

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4129
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5209

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!