வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 7) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.869
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1519

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.865
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1209

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.869
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1270

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4916
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5011

எள்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.3575

 

ராகி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.2639

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!