வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 6) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.830
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1501

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.830
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1229

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.830
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1270

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4156
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5139

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4576
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5216

ராகி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.2515

உளுந்து

அதிகபட்ச விலை- ரூ.5389

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!