வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 5) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1369
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1469

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1244

(நெல்) BPT

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1309
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1609

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4626
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5109

எள்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.5669

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4689
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5589

ராகி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.2442

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!