வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 1) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1190
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1549

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1246

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1060
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1290

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4989
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5109

எள்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.3276

மிளகாய்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.38.20
அதிகபட்ச விலை- ரூ.95.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!