வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மரக்கன்று வழங்கும் விழா

வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாணவர்களுக்கு மரக்கன்று வழங்கும் விழா இன்று மாலை நடைபெறுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!