வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம்
<24-08-17>

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1010
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1529

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1015
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1276

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1015
அதிகபட்ச விலை- ரூ.12937

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5379
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5469

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4401
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5786

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.3566
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4710

மிளகாய்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.106.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!