வந்தவாசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை

வந்தவாசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி கால்பந்து அணி மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் மண்டல அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பில் பாரட்டு தெரிவிக்

4 thoughts on “வந்தவாசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!