வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இன்று மரக்கன்று நடும் விழா

வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இன்று மரக்கன்று நடும் விழா பொன்னூர் அரசு மேனிலைப்பள்ளியில் நடைபெறுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!