வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் 01-06-17 விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் 01-06-17 விலை நிலவரம்

(நெல்) வெ.பொன்னி

அதிகபட்ச விலை ரூ.1489

(நெல்) சூப்பர் பொன்னி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.1368

(நெல்) குண்டு

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.879
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1533

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.879
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1309

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.879
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1383

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5149
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5840

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4659
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5537

பாசிபயிறு

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4189

மிளகாய்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.12.90
அதிகபட்ச விலை- ரூ.91.60

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.3162
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5680

கேழ்வரகு
அதிகபட்ச விலை- ரூ.2650

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!