வந்தவாசியில் இன்று…

வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு,வந்தவாசி
இந்திய மருத்துவ சங்கம்(ம) ரோட்டரி சங்கம், வந்தவாசி
AAB நர்சிங் கல்லூர், தெள்ளுர்
மலர் ஆய்வகம் வந்தவாசி இணைந்து நடத்தும்

”சட்ட விழிப்புணர்வு மற்றும் இலவச மருத்துவ முகாம்”

11.03.17 சனிக்கிழமை காலை 10 மணிமுதல் 1 மணிரை.

இடம்: தி.ந.மு.நி.அரசு மேனிலைப்பள்ளி, கீழ்கொவளைவேடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!