ரிஷபம் (மார்கழி)

16.12.2017 முதல் 13.01.2018 வரை (மார்கழி) இந்த மார்கழி மாதத்தின் துவக்கத்தில் நன்மையையும், பிற்பாதியில் சற்று சிரமத்தினையும் காண உள்ளீர்கள். தற்போது நிலவி வரும் கிரஹ சூழ்நிலையின்படி

Read more