மேஷம் (மார்கழி)

16.12.2017 முதல் 13.01.2018 வரை (மார்கழி) ராசிநாதன் செவ்வாயின் நிலை உங்கள் சிந்தனையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க செய்யும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக யோசித்து விரைவாக

Read more