ரிஷபம் (மார்கழி)

16.12.2017 முதல் 13.01.2018 வரை (மார்கழி) இந்த மார்கழி மாதத்தின் துவக்கத்தில் நன்மையையும், பிற்பாதியில் சற்று சிரமத்தினையும் காண உள்ளீர்கள். தற்போது நிலவி வரும் கிரஹ சூழ்நிலையின்படி

Read more

மேஷம் (மார்கழி)

16.12.2017 முதல் 13.01.2018 வரை (மார்கழி) ராசிநாதன் செவ்வாயின் நிலை உங்கள் சிந்தனையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க செய்யும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக யோசித்து விரைவாக

Read more