வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் (09.03.18)

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் (09.03.18)

(நெல்) பொன்னி

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1039
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1415

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.889
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1129

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.889
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1035

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.889
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1046

(நெல்) NLR

அதிகபட்ச விலை- ரூ.967

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.3500
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4349

 

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.3439
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4131

பாசிபயிறு

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!