வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 31) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

 

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4566
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5001

எள்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4366

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை-  ரூ.4189

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4519

மிளகாய்

குறைந்தபட்சவிலை-  ரூ.35.80

அதிகபட்ச விலை- ரூ.69.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!